Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Ευθύνη

Καθώς η εταιρεία μας εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα τα τελευταία 50 χρόνια, έχουμε αποκτήσει αυξημένη συνειδητοποίηση της εταιρικής μας ευθύνης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η ευθύνη εκτείνεται προς την αγορά, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες μας, την ευρύτερη κοινωνία και, κυρίως, το περιβάλλον.

Στην επιδίωξή μας για βιωσιμότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι η δέσμευσή μας υπερβαίνει τη σφαίρα της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων. Προτεραιότητά μας: το ethical sourcing (ηθική προμήθεια), η ζωική ευημερία και η προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε απόφαση που παίρνουμε, εμποτίζεται με την πρόθεση να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στον κόσμο.

Η αφοσίωσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι συνυφασμένη με το εταιρικό μας ήθος.
Προς την αγορά

Πυρήνας της εταιρείας μας, η βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στην αγορά που υπηρετούμε. Μέσω προσεκτικών επιλογών κατά τη διαδικασία προμηθειών, διαφανούς τιμολόγησης και στρατηγικών συνεργασιών, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας συνδυάζουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και οικονομικής τιμής. Αυτή η δέσμευση δεν είναι μόνο μια ηθική επιταγή, αλλά μια θεμελιώδης πτυχή της εταιρικής μας ταυτότητας, που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και συμβάλλουμε στην ευρύτερη αγορά.

Προς τους προμηθευτές μας

Πιστεύουμε στη διαμόρφωση συνεργασιών που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τις πράσινες πρακτικές, γι’ αυτό και δίνουμε προτεραιότητα σε προμηθευτές που μοιράζονται την αφοσίωσή μας στην ηθική προμήθεια, τη διασφάλιση ποιότητας και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, με τελικό στόχο την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. Επενδύουμε, έτσι, σε μεγάλους και πιστοποιημένους προμηθευτές, τόσο του εξωτερικού (Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία και Ισπανία) όσο και της Ελλάδας και καλλιεργούμε σχέσεις που συμβάλλουν σε μια εφοδιαστική αλυσίδα που δεν είναι μόνο αποτελεσματική και αξιόπιστη, αλλά και ηθικά ορθή.

Προς τους συνεργάτες μας

Θεωρούμε πως οι ισχυρές, αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Με δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε κάθε συνεργάτη με απόλυτο σεβασμό και ακεραιότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την κλίμακά του, αναζητούμε ενεργά ευκαιρίες για συνεργασίες που όχι μόνο ενισχύουν τα επίπεδα της αγοράς, αλλά και οδηγούν σε θετικές αλλαγές στον κλάδο. Καλλιεργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας, διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα να ευδοκιμούν δίπλα μας.

Προς το κοινωνικό σύνολο

Η εταιρεία μας υποστηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων και άλλων δήμων της περιφέρειας Αττικής, με στόχο την άμβλυνση της κοινωνικής ευπάθειας. Επιπλέον, συμβάλλουμε στις οικονομικές δαπάνες για την επισκευή ή αντικατάσταση ζωτικού ιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Αττικής και συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα επιχορηγήσεων που είναι αφιερωμένα στην προώθηση της ιατρικής έρευνας. Επενδύοντας στη βελτίωση της κοινωνίας, στοχεύουμε να αφήσουμε θετικό και διαρκή αντίκτυπο, διασφαλίζοντας ότι η παρουσία μας θα γίνει αισθητή πέρα από τα όρια των επιχειρηματικών μας συναλλαγών.

Προς το περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς φιλοδοξία, αλλά αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας. Ως εκ τούτου, είμαστε αφοσιωμένοι στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού μας αποτυπώματος μέσω ενός συνδυασμού καινοτόμων πρακτικών, μεταξύ των οποίων: η επένδυση σε μηχανήματα υψηλής ενεργειακής κλάσης, η ανακύκλωση ζωικών υποπροϊόντων, χάρτινων συσκευασιών και χαρτόκουτων. Στόχος μας δεν είναι μόνο να τηρούμε τα ρυθμιστικά πρότυπα, αλλά να τα υπερβούμε, θέτοντας ένα υψηλότερο σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική διαχείριση στον κλάδο μας.

  • 3000 ώρες ενεργειακής εξοικονόμησης
  • Καύση πρώτης οργανικής ύλης
  • 5000 ανακυκλώσιμα υλικά
The Art of Meat