ΝΕΑ

Ποιότητα και Ασφάλεια

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η βιομηχανία μας παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τόνους κρεάτων σε μηνιαία βάση, από επιλεγμένες εγχώριες και ευρωπαϊκές πιστοποιημένους κτηνοτροφικές μονάδες που πληρούν προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων.

Οι εγκαταστάσεις μας ως υποδομές διαχείρισης τροφίμων είναι σχεδιασμένες υγειονομικά και η οργάνωση και η λειτουργία τους βασίζεται στην αυτοματοποίηση μέσω λογισμικού όλων εκείνων των διαδικασιών και των ελέγχων που επιβάλλονται από τα διεθνή πρότυπα και τα Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια και την Υγιεινή των Τροφίμων.

Αυτό σημαίνει ότι πληρούνται πιστοποιημένες προδιαγραφές:

  • ποιότητας τροφίμων (HACCP & ISO 9001 CERTIFIED)
  • καθαριότητας και υγιεινής (FSSC 22000 CERTIFIED)
  • υπεύθυνης λειτουργίας ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ISO 14001 CERTIFIED)

Πέραν αυτού, εντός της μονάδας διαθέτουμε δικό μας τμήμα κτηνιάτρων και τεχνολόγων τροφίμων, το οποίο διενεργεί συστηματικά δειγματοληψίες και ελέγχους τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα μας αποτελείται από δύο κτηνιάτρους και οκτώ τεχνολόγους τροφίμων, οι οποίοι διενεργούν σε μηνιαία βάση μικροβιολογικές και χημικές μακροσκοπικές εξετάσεις.

Από την έναρξη της πανδημίας, η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά ορίστηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αλλά και επιπρόσθετα, εξαντλώντας όλα εκείνα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και να τεθούν σε εφαρμογή εντός ενός μεγάλου εργασιακού χώρου.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID – 19

Πιο συγκεκριμένα στη βιομηχανική μονάδα Κρέατα Αττικής, Βουδούρης – Κώνστας εφαρμόζεται:

  • Θερμομέτρηση υπαλλήλων
  • Χρήση αντισηπτικού διαλύματος
  • Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους
  • Διατήρηση αποστάσεων*
  • Τεστ Covid-19 σε εβδομαδιαία βάση

*Προκειμένου να είναι εφικτή η διατήρηση αποστάσεων, προχωρήσαμε σε διεύρυνση του ωραρίου, ώστε το πολυάριθμο προσωπικό να μοιράζεται και να μειώνεται αισθητά σε αριθμό, μέσα από διαφορετικές βάρδιες.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα αυστηρά πρότυπα λειτουργίας της βιομηχανικής μας μονάδας και η διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, έχουν αναδείξει την εταιρία μας στις 10 κορυφαίες επιχειρήσεις στην εμπορία τροφίμων, στην Ελλάδα. Τα πολλαπλά βραβεία και οι συνεχείς διακρίσεις, επιβραβεύουν τη συνέπεια μας αναγνωρίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας.