ΝΕΑ

Πιστοποιητικό Αειφορίας

Ως βιομηχανική μονάδα μεγάλου μεγέθους, αντιλαμβανόμαστε και αναλογιζόμαστε πλήρως τη θέση μας στον κύκλο της αειφόρου ανάπτυξης, αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος του οποίου είναι φυσικά και το περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε απολύτως προσανατολισμένοι στην εφαρμογή πρακτικών που εξασφαλίζουν ενεργειακή εξοικονόμηση.

Εξελίσσοντας και αναπτύσσοντας αυτή την πράσινη στρατηγική ως προς τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να βλέπουμε σε μετρήσιμα δεδομένα το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στην πράξη.

Για το λόγο αυτό, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για το «Πιστοποιητικό Αειφορίας», που  μας απένειμε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, όπως είναι ο ΑΒ Βασιλόπουλος, το οποίο ποσοτικοποιεί  τη συμβολή των προμηθευτών της εταιρείας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το «Πιστοποιητικό Αειφορίας» δημιουργήθηκε από την ΑΒ Βασιλόπουλος, σε μια συνεχή αναζήτηση για βιώσιμες πρακτικές, για να μετράει, να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τη συμβολή των προμηθευτών της εταιρείας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες προ αυτήν την κατεύθυνση.

Εν προκειμένω, για εμάς ως προμηθευτές, στο πιστοποιητικό αποτυπώνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικών πόρων, που επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενες κλούβες.

Ευχαριστούμε την ΑΒ Βασιλόπουλος,

Κρέατα Αττικής, Βουδούρης – Κώνστας