ΝΕΑ

Ασφάλεια τροφίμων και διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία κρέατος

Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Η διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων γενικά αφορά μια σειρά από κανόνες, πρότυπα, ελέγχους και διαδικασίες που εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το τελικό προϊόν που φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή είναι ασφαλές προς βρώση.

Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση ενός συστήματος τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχων, που ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της παραγωγής και φτάνει μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Το κρέας και τα παράγωγά του, λόγω της μεγάλης ευπάθειας που έχει ως πρώτη ύλη και λόγω του ότι υφίσταται επεξεργασία προτού τυποποιηθεί, οφείλει να υπόκειται σε ακόμη πιο αυστηρούς και συστηματικούς ελέγχους, σε σχέση με τα άλλα είδη τροφίμων.

Η διασφάλιση της ποιότητας του κρέατος ξεκινά ήδη από τον τρόπο εκτροφής του ζώου και συνεχίζεται στην παραγωγή, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, εν προκειμένω, η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να γίνεται μέσα από ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο ονομάζεται HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Σημαντικός παράγοντας διασφάλισης ποιότητας, βάσει αυτού του προτύπου, είναι οι συνθήκες υγιεινής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και τυποποίησης του κρέατος και των παραγώγων του.

Στο στάδιο αυτό πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά:

 • συγκεκριμένες διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων, των μηχανημάτων και των εργαλείων
 • χρήση ξεχωριστών γραμμών παραγωγής/επεξεργασίας για διαφορετικά είδη κρεάτων
 • ρύθμιση των ιδανικών θερμοκρασιών επεξεργασίας και αποθήκευσης των κρεάτων
 • συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση των προϊόντων

Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η διενέργεια τακτικών μακροσκοπικών και εργαστηριακών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

Μέρος, όμως του HACCP είναι και η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Η καταγραφή, δηλαδή, όλων εκείνων των πληροφοριών πού αφορούν καθένα σφάγιο: από το πού εκτράφηκε το ζώο και με τι τροφή, πού έγινε η σφαγή του, πότε και πώς έγινε η επεξεργασία του κρέατος, πού και πώς συντηρήθηκε ή καταψύχθηκε, και σε ποια καταστήματα διανεμήθηκε.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΡΕΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ»

Στην πρότυπη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων «Κρέατα Αττικής, Βουδούρης – Κώνστας Α.Ε.» διασφαλίζουμε την ποιότητα των κρεάτων που εμπορευόμαστε, ως εξής:

 • Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με πιστοποιημένους εκτροφείς και φάρμες της Ελλάδας και της Ευρώπης, που ακολουθούν προβλεπόμενα πρότυπα εκτροφής των ζώων
 • Διαθέτουμε εντός της βιομηχανικής μας μονάδας εξειδικευμένο τμήμα  Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, που στελεχώνεται από έμπειρους κτηνιάτρους και τεχνολόγους τροφίμων
 • Κάνουμε συστηματικούς μακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα μας και σε κάθε στάδιο της παραγωγής
 • Εφαρμόζουμε σύστημα καταγραφής όλων των πληροφοριών που επιτρέπουν ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω
 • Χρησιμοποιούμε ξεχωριστές γραμμές παραγωγής για τα διάφορα είδη κρεάτων και παρασκευασμάτων
 • Επενδύουμε σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα συσκευασίας, διαθέτοντας πολύ μεγάλους χώρους για την τυποποίηση, τη συντήρηση και την κατάψυξη των προϊόντων μας
 • Διαθέτουμε πληθώρα ψυκτικών θαλάμων και θαλάμων κατάψυξης, για την καλύτερη δυνατή συντήρηση μεγάλων ποσοτήτων κρεάτων
 • Χρησιμοποιούμε μονάδα συσκευασίας  με τροποποιημένη ατμόσφαιρα (δισκάκι)
 • Συσκευάζουμε τεμάχια μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος σε vacuum (κενό αέρος)
 • Διαθέτουμε τούνελ κατάψυξης τελευταίας τεχνολογίας